Toerusten | Living Prayer

Jezus geeft ons de opdracht om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken, te vestigen en uit te breiden. Wij willen jou trainen om in je eigen omgeving de liefdevolle kracht van God vrijmoedig uit te delen. Soms moet je door schaamte, angst of andere blokkades heen breken, maar het is het waard! Hoe mooi is het als jij, en zoveel anderen met jou, door de liefde van God een radicale omslag gaat zien in je eigen leven en in dat van anderen.

Living Prayer is een krachtige, doeltreffende en uitdagende workshop van vijf avonden en een zaterdag. De hier genoemde bijbeltekst is daarbij ons uitgangspunt.

Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.

Handelingen 10:38

Avond 1: Geroepen om getuige te zijn in de kracht van de Heilige Geest

Avond 2: Zegenend rondgaan

Avond 3: De zieken genezen

Avond 4: Bidden voor bevrijding

Avond 5: Groeien in liefde, geloof en kracht

Praktijkdag (1 zaterdag)

Op de vooraf geplande zaterdag ga je, nadat je voorbereidend onderwijs hebt gekregen, samen met andere deelnemers op pad om de goedheid van God uit te delen. We noemen dit Heartreach: uitreiken naar mensen en hen Gods hart laten zien.

Living Prayer is een workshop. Er zullen dus veel momenten zijn waarop we jou de gelegenheid geven om het gehoorde toe te passen, want dat maakt het verschil. Je wilt niet alleen een hoorder zijn van het Woord, maar ook een dader.

Samen met andere deelnemers en onder leiding van een groepscoach ga je heel praktisch aan de slag met verschillende opdrachten. Daarnaast krijg je opdrachten om in je eigen leefomgeving uit te voeren. Een beetje onderwijs en veel praktijkmomenten. Gewoon gaan doen, daar leer je het meeste van!

  • Kort en krachtig onderwijs vanuit Gods Woord
  • Veel mogelijkheden voor interactie
  • Veel oefenmomenten
  • Begeleiding van groepscoaches
  • Terugkoppeling, evaluatie en aanmoediging
  • Aandacht voor jouw leerproces
Ga naar een andere kamer