Events

 

 

Sinds september 2015 organiseert His Healing Voice meerdere events per jaar. Deze dagen zijn vrij toegankelijk en gericht op een persoonlijke ontmoeting met God en activering. Nadat je Zijn liefde hebt ervaren, kun je namelijk niet anders dan in beweging komen.

De opzet is vernieuwend. God spreekt van tevoren en tijdens de events duidelijk over hoe Hij het wil hebben. In een veilige setting stappen we uit in geloof en daarin leren we Zijn hart steeds beter kennen. Tijdens alle dagen hebben we gezien dat God Zichzelf op allerlei manieren laat zien. Er zijn vele getuigenissen van wat Hij in het leven van deelnemers heeft gedaan.

Door het jaar heen bieden we verschillende events aan. Here I Am is voor iedereen die een dag apart wil zetten om Hem te ontmoeten. Here I Am Kids is voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 (met hun ouders). Zij worden een dag lang meegenomen in aanbidding, onderwijs en praktijkmomenten.

INSCHRIJVEN
NIEUWSBRIEF

WORD PARTNER

ERICA’S AGENDA

Eerstvolgende Here I Am:
4 april 2020

Spreker: Erica Duenk

Datum: 4 april 2020
Tijd: 10:30-16:30
Zaal open: 10:15

Locatie:
Amersfoort

HERE I AM

Hoe geweldig is het dat je een dag apart kan zetten om God te ontmoeten?

Op een Here I Am event hebben we geen vastomlijnd programma. Jij mag God op verschillende manieren ontmoeten en ervaren; in de worship, vanuit het woord en door samen te bidden. We willen de Persoon en het werk van de Heilige Geest de ruimte geven. Dit alles in een atmosfeer van veiligheid.

Max. 200 deelnemers

Thema 4  april: You are the Light

In Uw licht zien wij het Licht!

Deze dag leer je Gods stem te verstaan en deze te volgen om zo een stem in deze wereld te zijn. Naast dat je het onderwijs mag horen, aannemen en toe-eigenen, word je ook uitgedaagd om het gehoorde toe te passen. Er is tijdens dit event geen vastomlijnd programma.
Hoe bijzonder is het om tijd te nemen samen in alle vrijmoedigheid Zijn tegenwoordigheid binnen te gaan. Een dag om bemoedigd, toegerust en bekrachtigd te worden. Zodat Zijn Koninkrijk in ons zichtbaar wordt.

Reacties van deelnemers van afgelopen event:

Heerlijk zo’n vrijheid in Gods Koninkrijk. Geweldig om met het worshipteam te worden mee genomen in Zijn heerlijkheid.

Ik kwam met het verlangen een duidelijke aanraking van de Heer te ervaren. Nou, ik heb dat dubbel en dwars ervaren.

Het His Healing Voice team bestaat uit toegewijde mensen die met jou God willen aanbidden en met gebed voor je klaar staan.

Toegang gratis!

Eerstvolgende Here I Am Kids:
Volgend seizoen

Sprekers: o.a. Erica Duenk

Datum: nog onbekend
Tijd: 10:30-16:30
Gezamenlijk lunchen: 12:30-13:30

Locatie:
Volgt

HERE I AM KIDS

God spreekt tot ieder mens, dus ook tot kinderen! Maar hoe weten zij nu dat God spreekt? Hoe leren ze Zijn stem herkennen? En hoe kunnen onze kinderen dat wat ze gehoord hebben aan anderen doorgeven?

Tijdens Here I Am Kids nemen we kinderen mee in aanbidding, onderwijs en praktijkmomenten. Het is een dag waarop kinderen uit groep 6, 7 en 8 mogen ontdekken wat God over hen zegt, hoe Hij hen ziet en hoe ze samen met Hem in deze wereld het verschil kunnen uitmaken. Hij roept ook hen voor Zijn Koninkrijk!

Ouders en begeleiders kunnen gedurende deze dag verschillende seminars en workshops volgen. God doet bijzondere dingen tijdens Here I Am Kids. We hebben na de eerste keren ontzettend veel positieve reacties en getuigenissen terug gekregen. Kinderen en ouders: kom en beleef deze unieke dag samen!

Toegang gratis!