Meebouwen

Wees sterk en moedig, en doe het; wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de HEERE God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de HEERE zult voltooid hebben.

1 Kronieken 28:20

Deze woorden, die David sprak tegen zijn Zoon Salomo, ontvingen we ook ten aanzien van het Health & Training Center. We ervaren het als een mooie, maar ook een enorme geloofstap. We weten dat Hij ons roept en dat Hij het ook zal doen.

Er zijn al een heel aantal mensen voor het dienstwerk in het huis van God, maar we geloven ook dat er, net zoals in 1 Kronieken 28 en 29, allerlei vrijwilligers bij ons zullen zijn met wijsheid voor elk werk. We geloven dat God ons een groot werk toevertrouwt en dat het geen bouwwerk is voor een mens, maar voor God de Heere.

We zijn dankbaar dat er nu al mensen zijn die meebouwen op verschillende manieren. Mannen en vrouwen die goederen schenken, hun diensten aanbieden en geld geven om verder te bouwen aan een plaats waar de hemel de aarde kan raken.

Ook jij kunt meebouwen!

Financieel meebouwen

Wil jij financieel bijdragen, zodat onze medewerkers hun tijd en aandacht kunnen geven aan het werk in de bediening? Zou jij financieel willen bijdragen in de kosten die deze locatie met zich meebrengt? Wil jij ons financieel zegenen om andere bedieningen tot zegen te zijn, in ons land en ver daarbuiten.

Bouw je op deze manier met ons mee?

Fysiek meebouwen

Meebouwen door de handen uit de mouwen te steken.

Wil jij ons helpen met bepaalde projecten om het Health & Training Center nog mooier en functioneler te maken?

We zoeken ervaren schilders, bouwvakkers, stratenmakers, schoonmakers