Welkom

Health & Training Center

Wat kan His Healing Voice voor jou betekenen?

Ontvangen

Kom in Gods aanwezigheid. Wij helpen je, vanuit principes van Gods Koninkrijk, Zijn liefde en zegen te ontvangen, om tot zegen te zijn.  

Versterken

Neem regelmatig de tijd voor rust en herstel, maar ook tijd om opnieuw bekrachtigd te worden. Wij willen je versterken.

Toerusten

Het is belangrijk dat je Gods Woord hoort, aanneemt, toe-eigent en leert toepassen. Toepassen maakt het verschil. Wij helpen je om het verschil te maken.  

Uitzenden

Christen zijn is Gods liefde ontvangen, beantwoorden èn doorgeven. Wij helpen je om een krachtige getuige te zijn.