God wil een relatie met je.

Jij mag door geloof in Jezus Christus komen in Gods tegenwoordigheid.

In deze tegenwoordigheid, mag je ontdekken wie jij mag zijn zoals Hij jou bedoeld heeft als Zijn kind. Je zal gaan zien wat Gods specifieke plan en roeping voor jouw leven is. Zodat jij mag gaan, om in deze wereld Gods liefdevolle kracht en goedheid zichtbaar te maken.

In ons Health & Training Center, maar ook tijdens de events daarbuiten, bieden we momenten aan waar jij in worship, door bezinning, onderwijs en training, meer gaat ontdekken wie God is, wat Hij heeft en wat Hij geeft. Van daar uit ga je zien wie jij bent, wat jij hebt en wat jij mag geven aan de mensen om je heen, of daar waar God je zendt. Jij bent immers een ambassadeur van Gods Koninkrijk

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen – 2 Korinthe 5:20

Cultuurkenmerken
His Healing Voice

Praktijkgericht | Ons onderwijs is praktijkgericht, omdat we geloven dat toepassen het verschil maakt. Jezus zegt immers: ‘Hij die mijn woorden hoort en ze doet.’ In wat we doen willen we mensen inspireren én activeren. Net even dat ene stapje verder: leren, durven en doen. Het Koninkrijk van God wordt niet alleen verkondigd, maar ook gedemonstreerd.

Eenvoud | We steven naar excellence, maar wel in alle eenvoud. Daarmee bedoelen we dat we het beste willen geven, naar ons kunnen; maar wel ongekunsteld, zonder ingewikkelde of overmatige structuren, waardoor de uitvoering belangrijker wordt dan de uitkomst: ‘It is not about the performance, but about the presence.’ We verlangen naar echtheid door gewoon, bijzonder en puur te zijn.

Openheid: Liefde, trouw, oordeel niet | Openheid is de basis om te kunnen ontvangen, te leren maar ook uit te dragen. Openheid en kwetsbaarheid laat een stuk oprechtheid zien. Wanneer we geloven dat we geliefd zijn door God, dan is er geen ruimte voor schaamte, schuld of veroordeling. Voor ons is de houding liefde, trouw en oordeel niet van groot belang.

Verbondenheid | We zien in Gods Woord dat, wanneer kinderen van God hartrelaties aangaan en in eenheid en verbondenheid met elkaar optrekken, daar een krachtige werking van Gods Geest is. Wij geloven dat leven en werken vanuit deze verbondenheid enorm veel zegen vrijzet. We zijn er dan ook op gericht om deze verbondenheid te stimuleren. Op deze manier kunnen we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. We letten niet alleen op ons eigenbelang maar ook dat van een ander en hebben een dienende houding. Leven en werken vanuit verbondenheid is gezamenlijk op trekken elkaar vasthouden en omzien naar elkaar.

Vertrouwen | We vinden het bijzonder belangrijk dat er een gezonde mate van vertrouwen gegeven wordt. We willen ons team maar ook de deelnemers aan de verschillende events stimuleren om te gaan bewegen in hun roeping vanwege hun identiteit en ook positie die hen gegeven is in Christus. Door elkaar te ondersteunen zeggen we dat we geloven in wat God in een ieder heeft gelegd en weten we dat we samen bouwen aan vertrouwen.

Gehoorzaamheid | We geloven dat Gods zegen in het bijzonder vrijgezet wordt wanneer we gehoorzaam zijn aan wat Gods Woord zegt en Zijn Geest ons verkondigd. Gehoorzaamheid vanuit liefde voor Hem. We willen niet werken voor Jezus maar met Jezus. Zijn leiding gaat dan ook voor onze plannen of inzichten. We leven in afhankelijkheid van Hem. Een leven van overgave en moed, kortom we willen dienstvaardig zijn.

Doorgeven | God is een gevende God en wij willen net als Hem, geven. We willen doorgeven wat we zelf geleerd hebben, meemaken of hebben ontvangen. Doorgeven aan de mensen om ons heen, aan een volgende generatie. Het leven en Gods goedheid hebben we ontvangen om door te geven. Jezus geeft ons het leven, ja zelfs een overvloedig leven, opdat wij zullen delen.

Het ontstaan

In 2015 sprak onmiskenbaar duidelijk tot Henk en Erica, dat het tijd was om een trainingsbediening te gaan starten. Een bediening die gericht is om anderen te helpen om te ontvangen, versterkt en toegerust te worden in en vanuit Gods tegenwoordigheid, om uitgezonden te worden om het evangelie van het Koninkrijk van God te laten horen en te laten zien.

Erica: Als klein meisje had ik de neiging om tijdens de preek op te staan en naar de dominee te roepen: “Het is waar wat u zegt, maar hoe doe ik het nou?”

Deze vraag heeft de basis gelegd in mijn hart om samen met ons team, jou te trainen in het verstaan van Gods stem, die stem te volgen om daadwerkelijk te gaan doen wat Hij van ons vraagt, Zijn stem te zijn in deze wereld.

Onze events en onderwijsdagen hebben hetzelfde uitgangspunt. Het zijn plekken waar je jezelf mag zijn, waar vanuit het Woord van God en door ruimte te geven voor de leiding van de Heilige Geest er veel bijzondere momenten van ontmoeting zijn met Jezus onze Redder, Bevrijder, Geneesheer.

We willen je tevens een veilige leeromgeving bieden waarin je liefdevol aangemoedigd en aangespoord wordt om in beweging te komen. Wij weten wat het is om uit onze comfortzone te stappen en te wandelen in geloof. Het is spannend maar we weten dat het leven met God is een groot avontuur is. We willen samen lerende zijn. Want we weten: God is het die roept, en Hij is ook getrouw om het door ons én door jou heen te gaan doen.

Hij ziet ons, Hij hoort ons en Hij kent ons.

Henk & Erica Duenk

Henk en Erica in 1990 getrouwd. Naast dat zij ouders zijn van vier zonen, zijn ze ook opa en oma. Hun leven lang wonen ze al in het mooie Aalten. Henk werkt al ruim 30 jaar in de grond- en wegenbouw. Daarnaast ondersteunt hij de bediening van Erica. Hij heeft een innemende humor waarmee hij heel wat harten heeft geraakt en hij geniet enorm van het aanbidden van God.

Erica beweegt zich graag in de liefde en de kracht van de Heilige Geest. In het bijzonder zien we dit terug in de dienst van profetie, genezing en bevrijding. Erica vindt het heerlijk om mensen te bemoedigen en versterken in hun relatie met Jezus. Door haar onderwijs, dat zich kenmerkt door eenvoud, kwetsbaarheid en kracht, weet ze mensen uit te dagen en te activeren om uit te stappen in geloof en gehoorzaamheid aan Jezus.

Naast het leiding geven aan de bediening His Healing Voice, is Erica op meer vlakken actief. Ze is een veelgevraagd spreekster en vindt ze het leuk om te schrijven. Zo schreef ze: ‘Bijzonder Eenvoudig’, een boekje met 52 inspirerende verhalen over het leven met Jezus. Ze is medeschrijfster van drie werkboeken die behoren bij het succesvolle tv-programma ‘Transparant’ welke ze mede presenteerde bij van Family7.

Henk en Erica hebben een hart voor de verschillende generaties. Het is dan ook hun verlangen dat jong en oud mee helpt bouwen aan Gods Koninkrijk.

Het team

His Healing Voice heeft een team van toegewijde medewerkers. De veelkleurigheid van het team is te zien doordat zij vanuit allerlei kerkelijke achtergronden en vanuit verschillende generatie, en vanuit heel het land bij elkaar zijn geroepen.

Sinds de start in 2015 is het team enorm gegroeid in ervaring om te bewegen onder de leiding en in de gaven van de Heilige Geest.

Ons team verlangt ernaar dat jij een persoonlijke ontmoeting met de levende God hebt. Zodat je mag gaan ervaren: God ziet me, Hij hoort me en Hij kent me. Tijdens de events en de trainingen is veel tijd voor interactie. We vinden het belangrijk dat jij meerdere mogelijkheden hebt en ruimte krijgt om God meer en meer persoonlijk te leren kennen.

Vanuit die ontmoeting geloven we dat jij geactiveerd wordt om de liefde van God zichtbaar te maken in de wereld. En dat is belangrijk, want er is een nood in de wereld waar wij antwoord Het Antwoord op kunnen geven.

Hoewel Erica in het bijzonder het leiderschap draagt, functioneert het team op basis van samenwerking. Iedereen heeft een specifieke roeping en specifieke bekwaamheden. Het is het verlangen van Henk en Erica dat iedere medewerker hierin uitstapt en groeit.

Het bestuur

His Healing Voice is een stichting en heeft een stichtingsbestuur. De bestuursleden dienen en ondersteunen Erica en Henk in het uitwerken en mee-ontwikkelen van de aan hen door God gegeven visie en missie. Het bestuur waakt tevens over de integriteit en de visie van His Healing Voice.

Voorzitter: Wim Kater

Secretaris: Maurice van Oeveren

Penningmeester: Jacco Driessen

Bestuurslid: Ard-Jan Gijsbertsen