Jij hebt leiding gegeven of een taak gehad binnen een kerk, christelijke organisatie of beweging, maar door ontmoediging, teleurstelling, pijn of welke reden dan ook ben je gestopt. Je weet je door onze oproep aangesproken en je weet je geroepen.
Je bent ervan overtuigd dat je opnieuw serieus je leven moet toewijden aan Koning Jezus, zodat jij weer kunt gaan voor de beloftes die je ooit aan Hem hebt gedaan.
Beloftes om voor Hem te leven.
Beloftes om je taak te vervullen in Zijn Koninkrijk.

Je weet nog niet precies hoe of wat, maar je weet dat je deze stap nu moet zetten en dat je weer zichtbaar moet worden. Je hebt de moed om dit ook in het openbaar te doen. Wij willen als jouw broers en zussen helpen op te staan, zodat jij weer door kunt gaan.

Wij geloven dat Jezus Christus je roept om te komen. Wij geven jou de gelegenheid om op een van de avonden je beloftes opnieuw uit te spreken en wij zullen je namens de Koning bekrachtigen in je roeping en je taak. Hij die roept is getrouw, Hij zal het ook doen. 


Be Bold, Stand Up, Be His Voice.

video's