ANBI gegevens

De naam van de instelling:
His Healing Voice

RSIN/fiscaal nummer:
855375954

Bezoek- en postadres:
Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Ard-Jan Gijsbertsen (interim) 

Secretaris: Mariska Karssemakers 

Penningmeester: Jacco Driessen 

Doelstelling:
His Healing Voice is een bediening van verzoening, die mensen wil helpen om in en vanuit de tegenwoordigheid van God te leven. Zij wil mensen helpen om:

  • Gods stem te verstaan
  • Gods stem te volgen
  • Gods stem in deze wereld te zijn.

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan.

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is vastgelegd in het jaarverslag.
Klik hier voor de definitieve jaarrekening van 2021 van stichting His Healing Voice.