Toerusten | Going Deeper

Iedere gelovige is geroepen om de dienst van bevrijding en genezing van Jezus voort te zetten. Door middel van het onderwijs dat wij hierover geven, willen we een stevig fundament vanuit Gods Woord neerleggen èn jou helpen om daadwerkelijk voor mensen te gaan bidden.

Je kunt kiezen uit twee verschillende trainingen: Going Deeper Deliverance en Going Deeper Healing. Het onderwijs zal voornamelijk gegeven worden door Erica Duenk. Zij heeft jarenlange ervaring in de dienst van bevrijding en genezing. De weg naar vrijheid kan een weg zijn van zoeken, volharden en in geloof blijven vasthouden, daar zijn wij ons ook van bewust. Maar we geloven dat de kracht van Gods Koninkrijk meer zichtbaar wordt wanneer meer mensen dienstbaar willen zijn in de kracht van de Heilige Geest.

We dagen je uit een stap verder en een stap dieper te gaan!

Going Deeper Deliverance

Jezus geeft ons de opdracht om boze geesten uit te drijven in Zijn naam, maar hoe doe je dat? Hoe spreek je een boze geest aan en hoe ga je in je autoriteit staan? Hoe zit de geestelijke wereld eigenlijk in elkaar?

In twee dagen vol onderwijs zullen we ons verdiepen in de dienst van bevrijding. Het onderwijs wordt gegeven aan een groep van maximaal 35 deelnemers, omdat we het belangrijk vinden dat er voldoende ruimte is voor interactie.

Tijdens de Going Deeper Deliverance komen de volgende aspecten aan bod:

 • Inzicht in de geestelijke wereld
 • Verschillende vormen van gebondenheid
 • Leren in je autoriteit te staan
 • Volharden in geloof
 • Jij als instrument in de dienst van bevrijding


De kracht van deze verdiepingsdagen is dat je meer kennis en vrijmoedigheid gaat ontvangen om anderen te helpen in vrijheid te leven, vrijheid die Christus voor ons verkregen heeft.

 • Praktijkgericht onderwijs
 • Interactief
 • Groepsmomenten onder leiding van groepscoaches
 • Een veilige leeromgeving
 • Bekrachtiging in de dienst van bevrijding

Opgave gaat per persoon. De kosten voor deze training zijn €75,- p.p.

Going Deeper Healing

Jezus geeft ons de opdracht om de zieken te genezen in Zijn naam. Maar hoe en wanneer bid je voor genezing? 

In twee dagen vol onderwijs zullen we ons verdiepen in de dienst van genezing.

Het onderwijs wordt gegeven in een groep van maximaal 40 deelnemers, omdat we het belangrijk vinden dat er voldoende ruimte is voor interactie.

Tijdens de Going Deeper Healing komen de volgende aspecten aan bod:

 • Waarom genas Jezus?
 • Hoe genas Jezus?
 • Waarheden en onwaarheden rondom genezing
 • De kracht van geloof
 • Jij als instrument in de dienst van genezing

 

We geloven dat je door deze verdiepingsdagen meer kennis en vrijmoedigheid gaat ontvangen om genezing over mensen uit te spreken en dat je meer genezingen en wonderen zult gaan zien.

 • Praktijkgericht onderwijs
 • Interactief
 • Groepsmomenten onder leiding van groepscoaches
 • Een veilige leeromgeving
 • Bekrachtiging in de dienst van genezing
Ga naar een andere kamer