Ontvangen | Heartreach Intern

Toen Jezus rondwandelde op aarde, had Hij veel verschillende ontmoetingen met mensen. Hij sprak hen toe in grote groepen, Hij leerde hen in kleine groepen, Hij zocht de mensen op in hun huis, maar Hij ontving ook mensen in Zijn eigen huis. Bij iedere ontmoeting werden mensen door Hem geraakt vanuit het hart van Zijn Vader. Hij sprak woorden van bevestiging, genezing en vrijheid over hen uit.

Intern

Wij stellen ons Health & Training Center een aantal dagen in de maand open voor persoonlijk gebed met jou. We willen tijd nemen om naar je te luisteren en om samen naar God te gaan met jouw specifieke situatie of nood. We willen openstaan voor datgene wat jij nodig hebt: een profetisch woord, gebed voor genezing of herstel, bemoediging etc.

Extern

We hebben een team dat regelmatig het land in trekt om te bidden voor mensen. In het bijzonder voor hen die door omstandigheden niet in staat zijn om naar ons Health & Training Center te komen. Bijvoorbeeld ernstig zieke mensen, bedlegerige mensen, of mensen die in een ziekenhuis of instelling verblijven.

Ga naar een andere kamer