Health & Training Center

Een plaats waar de hemel de aarde raakt

“Eind jaren negentig had ik een droom, een droom van God. Ik zag een plaats waar de tegenwoordigheid van God zo sterk was, dat het leek of de hemel de aarde raakte. Een plaats waar mensen leefden en werkten vanuit verbondenheid met God en met elkaar. Een plaats van waaruit mensen ook weer uitgezonden werden om het koninkrijk van God zichtbaar te maken en te vestigen.

Het huis

Drie jaar geleden werd de droom weer wakker. Ik nam tijd om te bidden en te vasten en van God te horen. Ik zei: ‘Vader, in de hemel is een plan en ik wil graag dat plan downloaden.’ God gaf een plan en ik zag het onderdeel voor onderdeel uit de hemel komen. Het was de plaats die ik mijn droom gezien had, het huis dat wij nu mogen bouwen: een Health & Training Center. 

Ik zag eerst het dak, een gouden dak, Gods glorie. Het was alsof God zei: ‘Ik spreek vanuit Mijn troon.’ Daarna zag ik de rest van het huis en in de donkere ruimte werden vier gekleurde kamers zichtbaar.

Tegenwoordigheid van God

Toen sprak God: ‘Het zal een verzoeningsbediening zijn en verzoening betekent: mensen in overeenstemming brengen met Gods Woord, Gods wil en Gods plan.’ God zei ook: ‘Het zal een huis zijn van Health en van Training.’

Eerder heb ik een visioen gehad waarin ik de ogen van de Here Jezus gezien heb. Hij zei toen tegen me: ‘Breng de mensen in Mijn tegenwoordigheid’. In het midden van het huis zag ik een plek van worship, van inspiratie, vol met de aanwezigheid van God.

Alles wat wij doen, mogen we doen in en vanuit de tegenwoordigheid van God. Maar veel mensen weten niet dat ze mogen komen in Gods tegenwoordigheid. Door trainingen te geven en een open huis te zijn, willen we mensen eerst leren om te ontvangen in de tegenwoordigheid van God. We willen hen ook toerusten en versterken en hen dan weer uitzenden. 

Geroepen

We geloven dat God ons in het bijzonder roept om er te zijn voor leidinggevenden in de kerk, in de business en in de gezondheidszorg. We mogen hen een plek bieden waar zij tot rust en herstel kunnen komen en bekrachtigd worden. Resting, restoring en empowered in the Presence. 

In het Health & Training Center willen we mensen introduceren en motiveren vanuit de tegenwoordigheid van God. Mensen kunnen dan de tegenwoordigheid van God gaan bestuderen en worden geactiveerd om te gaan vanuit de tegenwoordigheid van God. 

Ieder die bij ons komt, mag leren Gods stem te horen, Zijn stem te verstaan, Zijn stem te volgen en een stem in de wereld te zijn. Wij allemaal zijn geroepen om Zijn herstellende stem te laten klinken in een wereld als deze. 

Veel mensen hebben het plan dat ik heb gekregen, herkend als van God. Een plan om mensen te discipelen. Het is een prachtig plan, een groot plan en we kunnen het niet alleen. Ik roep je op om met ons mee te gaan om dit plan van God te gaan uitvoeren!”

Ga naar een andere kamer