Aanmelden

Lees deze tekst goed door voordat jij je gaat aanmelden:

Jij hebt leiding gegeven of een taak gehad binnen een kerk, christelijke organisatie of beweging, maar door ontmoediging, teleurstelling, pijn of welke reden dan ook ben je gestopt. Je weet je door onze oproep aangesproken en je weet je geroepen.
Je bent ervan overtuigd dat je opnieuw serieus je leven moet toewijden aan Koning Jezus, zodat jij weer kunt gaan voor de beloftes die je ooit aan Hem hebt gedaan.
Beloftes om voor Hem te leven.
Beloftes om je taak te vervullen in Zijn Koninkrijk.